Kamerabevakning av Warner Bros. Discovery AB:s kontor

Warner Bros. Discovery (”WBD”) kamerabevakar kontoret på Tegeluddsvägen 80, 114 99 Stockholm i enlighet med kamerabevakningslagen 2018:1200.

WBD stödjer sin hantering av personuppgifter i samband med kamerbevakningen på den rättsliga grunden intresseavvägning i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”). Ändamålet är att säkerställa de anställdas säkerhet och att förebygga brott såsom exempelvis stöld, skadegörelse eller olaga intrång. Discovery anser att behovet av övervakning uppväger de anställdas och besökarnas intresse av att inte övervakas då ändamålet att förebygga brott och säkerställa säkerheten för de anställda samt besökare överväger.

Access till kamerorna innehas av personalen på Warner Bros. Discoverys säkerhetsavdelning i London. Uppgifterna kommer inte överföras till tredje land eller användas för ett automatiserat beslutsfattande. Uppgifterna kommer att lagras så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Personer berörda av ovan kamerbevakning har rätt att begära följande av WBD:

a) Bekräftelse på om du förekommer på film. 

b) Information om ändamålet med kamerabevakningen. 

c) Information om lagringstiden. 

d) Begäran om att rätta och radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen. 

e) Rätt att inge klagomål till Data­inspektionen. 

f) Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.

Vid ytterligare frågor vänligen kontakta oss på telefon

+46 (0)8 520 555 55. Warner Bros. Discoverys dataskyddsombud nås via mejl på; dpo@discovery.com.

 

 

Om oss

Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) är ett ledande globalt mediehus som skapar och distribuerar innehåll med stor bredd och rik variation för tv, film och streaming. Med en av världens mest innehållsrika kataloger inspirerar, informerar och underhåller Warner Bros. Discovery publiken i mer än 220 territorier och länder och på 50 språk med välkända märken och produkter som: Discovery Channel, Max, CNN, DC, Eurosport, HBO, HGTV, Food Network, Investigation Discovery, TLC, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies med flera. För mer information, gå till www.wbd.com

Warner Bros. Discovery har organisationsnummer 556431-2469 och har sitt säte i Stockholm.

Kontakt

Adress:

Tegeluddsvägen 80

114 99 Stockholm

+46 (0)8 520 55555

 

Kundtjänst:

031 31 31 139